Sözleşme Sayfası

Sözleşme

Bu sözleşme (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır), https://giris.postegrolili.world/ ile arasında yapılmıştır.

  1. Hizmeti kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır), Hizmeti tamamen kendi inisiyatifiyle kullanmaktadır.
  2. Kullanıcı, Hizmeti kullanırken tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Şirket, Kullanıcının Hizmeti kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar, kayıp veya sorundan sorumlu değildir.
  3. Şirket, Hizmetin kullanılması sırasında Kullanıcının hesabında veya kişisel bilgilerinde meydana gelebilecek güvenlik ihlallerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, kendi hesap güvenliğinden sorumludur ve gerekli önlemleri almalıdır.
  4. Şirket, Hizmetin kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmez. Herhangi bir teknik sorun, bakım veya diğer nedenlerle Hizmet geçici olarak kullanılamaz hale gelebilir. Şirket, bu tür kesintilerden kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değildir.
  5. Kullanıcı, Hizmeti kullanmaya başlamadan önce yerel yasaları ve düzenlemeleri takip etmekten sorumludur. Şirket, Kullanıcının yasa dışı faaliyetlerinden veya Hizmetin yasa dışı bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
  6. Kullanıcı, Şirketin web sitesinde veya diğer iletişim kanallarında verilen herhangi bir bilgiye veya içeriğe dayanarak alınan kararlardan dolayı Şirketi sorumlu tutmayacağını kabul eder.
  7. Bu Sözleşme, Şirket ve Kullanıcı arasında tüm önceki sözlü veya yazılı anlaşmaları içerir ve bunları tamamen yerine getirir.
  8. Bu Sözleşme, Şirket ve Kullanıcı arasında yapılmıştır ve taraflarca kabul edildiğinde yürürlüğe girer.
Geri